Lesprogramma


Een divers lesprogramma over gezonde voeding

Het is een kant-en-klaar lespakket. We maken het jou als leerkracht dus zo makkelijk mogelijk. Dit betekent dat we jullie compleet ontzorgen door middel van de digitale lessen en bijbehorende handleidingen. Hiervoor is een minimale voorbereiding nodig. Verder kun je als leerkracht zelf kiezen om de lessen te koppelen aan de reguliere lessen voor jouw klas en dit naar behoefte uit te breiden. Dit is echter niet noodzakelijk, het lespakket op zich volstaat ook. Aan het eind van de projectperiode lever je per klas een eindwerkstuk bij ons in dat we beoordelen. De 10 klassen met de mooiste werkstukken belonen we met leuke prijzen. De top 3 nodigen we uit in het stadion voor een feestelijke afsluiting en een thuiswedstrijd van Willem II met de hele klas. Waarom de Rabo Willem II Foodtour? De Foodtour richt zich vooral op het maken van gezondere voedingskeuzes en bewustwording. Daarnaast vinden we bewegen belangrijk. Belangrijke onderwerpen volgens de organisatie van de Foodtour, maar ook voor het basisonderwijs. Kerndoelen Door de veelzijdigheid van de lessen en de uiteindelijke eindopdracht sluit het project aan bij de kerndoelen mondeling en schriftelijk onderwijs (kerndoel 1-9), bewegingsonderwijs (kerndoel 57 en 58) en oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 34). Wanneer vindt de Rabo Willem II Foodtour plaats? De Rabo Willem II Foodtour start na de doorstroomtoets en loopt van 17 februari tot en met 18 april 2025 (week 8 t/m 16). Is jouw klas één van de drie winnaars? Dan vinden de Foodclinic en het wedstrijdbezoek in april of mei plaats.